To všetko z lásky – domáce násilie

Touto témou oslovila Mgr. Miriam Kukulská z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove dňa 29. 11. 2017 žiakov 2. A a 2. B triedy.

Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom priblížila osobnosť a myslenie násilníka. Jeho presvedčenie o svete, vzťahoch, o druhých ľuďoch sú podľa psychológov úplne iné ako u normálnych ľudí. Žiaci si mali možnosť pozrieť dokumentárny film z projektu NEHEJTUJ!, kde odzneli výpovede žien, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia a ktoré po rokoch týrania utiekli do azylových domov.

 

Otázky na diskusiu:

Je možné rozoznať násilného partnera?

Aké varovné signály a situácie nám to naznačujú?

Aký je rozdiel medzi hádkou a domácim násilím?

Prečo ľudia v podobných situáciách nič nespravia?

 

O tomto všetkom sa žiaci mali možnosť dozvedieť v diskusii s Mgr. Miriam Kukulskou. Veríme, že získané poznatky a rady im pomôžu k tomu, aby dokázali v živote zaujať správny postoj k domácemu násiliu.