Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

Organizačne a odborne EO  garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a inštitúciami.

 Ekonomickej olympiády má nasledovne úrovne:

školské kolá: koordinátor Ekonomickej olympiády (poverený učiteľ) s pomocou online testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO,

krajské kolá: INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO,

finále: INESS a partneri.

 

Naša škola sa po prvý krát zapojila do tejto olympiády a v týždni od 15.1.-19.1.2018  prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnili žiaci 2.C, 3.A a prihlásení štvrtáci.

Víťazmi  školského kola sa stali  T. Kačmár (2.C), L. Andrejovská (3.A), D. Sirý (3.A) a D. Ďurčo (4.D), ktorým srdečne blahoželáme.

Následne sa títo žiaci zúčastnili  krajského kola EO, ktoré sa uskutočnilo 20.2.2018 v priestoroch fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.