EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2018

V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Cieľom Ekonomickej olympiády je  vzbudiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať spomedzi nich nadaných ekonómov a podporovať ich v ďalšom rozvoji. Súťaž prispieva k zlepšeniu ekonomickej a finančnej gramotnosti mladých Slovákov.

Záverečnému finále súťaže predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4000 študentov zo 150 stredných odborných škôl a gymnázií. Nasledovali krajské kolá, z ktorých do celoslovenského kola postúpilo 50 finalistov zo všetkých regiónov Slovenska.

Teší nás, že práve náš žiak Tomáš Kačmár, študent 2.ročníka odboru technické lýceum na Strednej  priemyselnej škole v Bardejove, ako jediný zástupca bardejovských stredných škôl v krajskom kole, ktoré sa konalo v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity, skončil ako tretí a tým splnil kritériá postupu do celoštátneho kola.

Súťaž pozostávala z dvoch častí, a to z písomnej a ústnej. V písomnom teste súťažiaci preukazovali svoj všeobecný prehľad z ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti z finančnej gramotnosti. Najlepší desiati postúpili do ústnej časti súťaže, kde svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou.

Členmi odbornej poroty boli odborníci z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: Ľudovít Ódor (viceguvernér Národnej banky Slovenska) doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, Mgr. PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave), doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Ing. Štefan Máj (Slovenská sporiteľňa), Mgr. Juraj Karpiš (INESS) a Ing. Monika Olejárová (INESS).

 

Účasť Tomáša Kačmára v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády je úspechom o to cennejším, že v rámci svojho odboru sa chce venovať štúdiu elektrotechniky a ekonomika patrí skôr medzi jeho záľuby.

 

K dosiahnutému výsledku blahoželáme a dúfame, že aj v budúcnosti bude šíriť dobré meno Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

 

Ing. Mgr. Helena Labancová

zástupkyňa riaditeľa SPŠ Bardejov