Erasmus+ 2023

Skupina žiakov SPŠT Bardejov vstupuje do tretieho týždňa svojho pobytu vo Viedni v rámci programu Erasmus Plus. Popri pracovných povinnostiach žiaci majú vo svojom voľnom čase aj bohatý kultúrno-spoločenský a športový program.  Nedeľa 22.10.2023 bola venovaná prehliadke letného sídla cisárskej rodiny  Schönbrunna návšteve futbalového zápasu Rapid Viedeň – Austria Klagenfurt.