EuroSkills 2012

Absolvent SPŠ Bardejov v súťaži EuroSkills 2012 v Belgicku

Ján Segiňák reprezentoval Slovensko

V dňoch 4. až 6. októbra 2012 sa v belgickom meste Spa-Francorchamps  konal 3. ročník celoeurópskej súťaže mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills 2012.  Zúčastnilo sa jej vyše 420 súťažiach z 23 krajín Európy, ktorí súťažili v odborných zručnostiach v 40 povolaniach. Zastúpenie na nej malo aj Slovensko. V siedmich profesiách (kaderník, aranžér kvetín, mechatronik, elektrotechnik, kuchár, čašník a podnikateľ) súťažilo 12 mladých ľudí zo Slovenska. Išlo o víťazov odborných súťaží zaradených do Skills Slovakia na národnej úrovni.

Ján Segiňák, absolvent Strednej priemyselnej školy v Bardejove, ako víťaz celoštátneho kola súťaže Zenit v elektronike vo februári tohto roka sa stal jedným z reprezentantov Slovenska. Spolu s Jánom Packom zo súkromnej SOŠ technickej v Žiari nad Hronom tvorili tím, ktorý sa zúčastnil danej súťaže v profesii elektrotechnik. Súťažilo sa tri dni, spolu vyše 20 hodín. Ich úlohou bolo sprevádzkovať model výťahu. Jednotlivé súťažné úlohy sa skladali z piatich samostatných modulov, ktorých úlohou bolo preveriť ich zručnosti a schopnosti v rôznych oblastiach elektrotechniky. Prvou úlohou bolo poskladať mechanické a elektronické časti modelu výťahu, nahrať do procesora skúšobnú verziu programu a celok otestovať. Druhá časť pozostávala z návrhu a simulácie nedokončenej schémy, pričom dôraz kládli hlavne na tímovú spoluprácu a časovú tieseň. Z dokončenej schémy bolo následne potrebné navrhnúť plošný spoj a po výrobe osadiť súčiastkami. Tretí modul obsahoval programovanie mikroprocesora pre rôzne režimy výťahu. Ako štvrtá nasledovala diagnostika, oprava chýb a merania. Súťaž končila záverečnou prezentáciou výrobku v anglickom jazyku.

V kategórii elektrotechnik Ján Segiňák spolu s Jánom Packom obsadili pekné 5. miesto. Získali tiež významné ocenenie – medailu v kategórii  BEST OF NATIONS za najlepší výsledok v rámci slovenskej reprezentácie.

Súťaž EuroSkills 2012 navštívilo okolo 40 tisíc ľudí. Bola medzi nimi aj belgická kráľovná, eurokomisár a vysokí štátni úradníci z viacerých európskych krajín. Slovenský tím okrem súťažiacich tvorili aj odborníci, ktorí boli zároveň členmi medzinárodnej poroty pre dané odbory, ako aj pracovníci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zodpovední za súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia na národnej úrovni. Výpravu svojou účasťou podporil aj štátny tajomník Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba.

Ján Segiňák je od septembra 2012 študentom 1. ročníka Fakulty elektrotechniky a komunikačných technológií na Vysokom učení technickom v Brne. Nesmierne si ceníme jeho úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodnom zápolení a šírenie dobrého mena našej školy. V ďalšom jeho živote i štúdiu mu želáme veľa úspechov.

Ing. Peter Tkáč

učiteľ elektrotechniky na SPŠ