Jablko pre zdravie

Dňa 16.10.2012 sme si pripomenuli  Svetový deň  výživy podávaním jablka vo vestibule školy ako symbolu zdravia.

Výživa je významným faktorom  zdravého životného štýlu,ochrany zdravia,prevencie mnohých ochorení a správneho vývoja človeka.