SPŠ na celoslovenskom kole IPM STUDENT AWARD najúspešnejšia

Odbor technika a prevádzka dopravy sa zameriava na cestné vozidlá. Tento odbor na SPŠ vznikol ako odozva na požiadavku trhu, keďže sa Slovensko stalo veľmocou vo výrobe automobilov – na jedného obyvateľa pripadá najviac vyrobených áut na svete. Spolu s automobilkami Volkswagen, Kia, PSA Peugeot Citroën na Slovensko prišlo veľa ďalších spoločností, ktoré vyrábajú komponenty do automobilov. To umožňuje absolventom odboru technika a prevádzka dopravy ľahšie sa umiestniť na trhu práce.

Šikovnejší študenti sa počas štúdia zapájajú do rôznych súťaží. V minulom školskom roku sa opäť zúčastnili súťaže IPM STUDENT AWARD pre užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL, ktorú vyhlasuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS. Pod odborným vedením Ing. Simka už na tejto súťaži získali štyri prvé a dve tretie miesta na celoslovenskej úrovni.

4. – 5. októbra 2012 sa uskutočnil XIV. ročník stretnutia užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL vo Vyhniach, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže IPM STUDENT AWARD 2012 a Kamil Mihálik, študent 4. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy SPŠ Bardejov získal 1. miesto s prácou Spaľovací motor V8.

Ide o návrh a technické riešenie zážihového spaľovacieho osemválcového motora V8 s vidlicovým usporiadaním valcov z vozidla značky Ford mustang. Návrh bol riešený formou 3D modelu v programe Pro Engineer Wildfire 4.0.

Víťaz si odniesol hodnotnú vecnú cenu, videokameru, a svoje vedomosti a skúsenosti získané na SPŠ môže zúročiť pri štúdiu na vysokej škole.

 -rp-