EXPERT GENIALITY SHOW 2017/2018

celoslovenská vedomostná súťaž
pre žiakov základných a stredných škôl

Úspešní naši študenti v konkurencii 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim.

Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí nasledujúcim študentom:

Titul TOP EXPERT za výborné poradie v obidvoch témach získal Lukáš Hudák z 2.C triedy, Anton Fecko a Dávid Tuch z 3.C triedy a Patrik Kunst zo 4.D.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Organizátor: RNDr. Oľga Poliaková