Exkurzia Čistiareň odpadových vôd v Bardejovskej Novej Vsi

V rámci týždňa, kedy na našej škole prebiehali maturitné skúšky, sa všetci žiaci prvého ročníka SPŠ Bardejov vybrali spoznávať, ako sa mesto Bardejov zbavuje odpadovej vody.

V pondelok 28. mája 2018 sme sa MHD presunuli do Bardejovskej Novej Vsi, kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd. Pri bránach areálu nás privítal Ing. Matejovský, ktorý nás svojou pútavou rečou sprevádzal všetkými technologickými zariadeniami. Vysvetlil procesy, ako sa odpadová voda čistí mechanicky, chemicky, až po proces vypúšťania odpadovej vody do recipientu. V závere sme navštívili velín, odkiaľ sa riadia všetky technologické zariadenia. Po zhotovení spoločnej fotografie sme sa vrátili do Bardejova.

Žiakov prvého ročníka na exkurzii sprevádzali Ing. Hovancová, Mgr. Jajková, Mgr. Janečková, Ing. Popjak,  Mgr. Marinko a Ing. Tkáč.

 

Ing. Hovancová