FALOŠNÉ TVÁRE LÁSKY

Témou prednášky na SPŠ dňa 28. novembra 2014 boli – falošné tváre lásky, ktoré nám priblížila  PhDr. Katarína Stašáková z SCŠPP v Bardejove. V nej sa snažila žiakom 2. A a 2. B priblížiť tú pravú podobu lásky, ktorá sa  nesmie zamieňať za:

  • sympatiu
  • citové vzplanutie
  • zamilovanosť
  • súcit
  • sexuálnu vášeň

Sympatiu zaradila za cit, za zrniečko, z ktorého môže niečo vyrásť, ak sa o to budeme starať;

ďalej zamilovanie sa ako vzplanutie citov a súcit, ktorý prirovnala k emocionálnemu  stavu, v ktorom človek prežíva silnú túžbu až závislosť po prítomnosti druhej osoby a nadmerné šťastie v jej blízkosti. Pritom prehliada aj jej zjavné nedostatky. Verí, že pociťovanie takejto atmosféry šťastia bude trvať stále. Chybne si zamieňa tento stav za „skutočnú“ (realistickú) lásku.

V poslednej časti besedy popísala znaky lásky.

Po rozhovore so žiakmi ich prednáška zaujala a uvítali by, ak by si PhDr. Stašáková našla čas v budúcnosti na ich otázky, ktoré pre nedostatok času zostali nezodpovedané.

Mgr. Mária Kravcová