FiNN kvíz

Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove mali možnosť nabrať nové a otestovať už osvojené vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. 
Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž, ktorú mohli v známom prostredí školského informačného systému Edupage, dňa 23.11.2022, formou online testu absolvovať pod názvom FiNN kvíz. Určený bol pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Obsahoval 20 otázok z oblasti:

– príjmy/výdavky,

– osobné financie,

– finančné pojmy,

– poistenie,

– dôchodkové sporenie atd.
Súťažný test bol spustený 23. 11. 2022 od 9:00 do 12:00 h. s časovým limitom na vyplnenie 40 minút.

Žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže, čím získali nové vedomosti a zároveň zistili na základe dosiahnutého výsledku z testu  svoje umiestnenie voči rovesníkom.

Spoznali správne odpovede na otázky, ktoré v teste nezodpovedali správne. Motiváciou bola aj hotovosť, ktorú v každom z ôsmich krajov mali možnosť získať traja najlepší 200 €, 100 € a 50 €.

Z 81 prihlásených žiakov sa úspešnými riešiteľmi stali 46 žiaci, ktorí získali diplomy.

Gratulujeme!