FLL – Voda ako obnoviteľný zdroj enegrie

Žiaci z krúžku Programujeme lego robota sa niekoľko týždňov pripravovali na Regionálny turnaj FLL v Poprade, ktorý sa bude konať 14.12.2017.

Okrem programovania Lego robota tak, aby splnil zadané úlohy mali aj výskumnú časť, ktorej výsledkom bolo vytvorenie malej vodnej elektrárne.

Test elektrárne:

Prezentácia: