Grantová schéma pre žiacke školské rady

Cieľom grantového programu #zlepšimeto je skvalitnenie života mladých ľudí na stredných školách v Prešovskom kraji prostredníctvom angažovaných žiackych školských rád (ŽŠR).

Žiadosť o grant môže podať fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá je zároveň členom ŽŠR na strednej škole v Prešovskom kraji (štátne, cirkevné a súkromné stredné školy). Akceptovaný bude max. 1 projekt za ŽŠR. Celková alokácia grantového programu #zlepšimeto v roku 2021 je 5000 €, pričom výzva podporí jednotlivé projekty v maximálnej sume 500 € za 1 projekt.

Výzva je tohto roku zameraná na:

1. Zlepšenie prostredia žiakov v škole
2. Posilnenie demokracie na škole
3. Dobrovoľnícke aktivity v škole a mimo nej
4. Zapájanie žiakov do života strednej školy

Termín na podávanie projektových žiadostí je otvorený do 23.04.2021 do 23:59.

Všetky dôležité informácie ako podať žiadosť o grant #zlepšimeto nájdete vo výzve:

Výzva #zlepšimeto 2021   [PDF]

Potrebné formuláre:

Žiadosť o grant #zlepšimeto 2021   [doc]

Formulár k povinnej prílohe: Aktuálny zoznam členov   [xls]