Ima3kulácia priemyslovákov

Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove si svoj študentský život spestrujú organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou tradíciou. Jedným z nich je aj imatrikulácia priemyslovákov.

Dňa 16.11.2018 sa už tradične konalo slávnostné prijatie  žiakov prvého ročníka do radu študentov SPŠT Bardejove v športovej hale Mier. Týmto podujatím sme si všetci pripomenuli 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu.

Po slávnostnom otvorení imatrikulácie pánom riaditeľom  Ing. Jaroslavom Bujdom, jeho slávnostnom príhovore a po povzbudivých slovách predsedu žiackej školskej rady Dávida Koššu nasledovalo oceňovanie.

V prvej časti slávnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda ocenil tých, ktorí dosiahnutými výsledkami šíria dobré meno našej školy. Simon Soroka a Anton Fecko si prevzali ocenenie za ich úspechy v súťaži CINEAMA 2018, konkrétne za 2. miesto v regionálnom kole, za 3. miesto v krajskom kole a za čestné uznanie v celoštátnom kole v II. skupine reportáž, dokument a za 5. miesto v medzinárodnej súťaži Technika kolem mne.

Za reprezentáciu školy v súťaží Zenit v programovaní dostali ocenenie naši absolventi IV.D triedy, a to Dávid Ďurčo za 2. miesto v krajskom kole súťaže Grafik dizajnér, Patrik Kunst za 4. miesto v rovnakej súťaži a Peter Pisarčík za 3. miesto v krajskom kole súťaže Web Developer.

Pekné umiestnenie získali naši chlapci aj v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, za čo boli právom ocenení, konkrétne absolvent IV.C triedy Kamil Borovský za 1. miesto v kategórii A i  za účasť v celoštátnom kole, Patrik Sidor z III.B za 2. miesto v kategórii B a za účasť v celoštátnom kole, Peter Kilvády za 3. miesto v kategórii A , Vladimír Pasternák za 3. miesto v kategórii B.

Erika Dubňanská, absolventka IV.D triedy, získala ocenenie za 3. miesto v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD 2018 za návrh a technické riešenie kotúčovej píly, a to formou 3D modelu v programe CREO. Sabína Kmecíková, absolventka IV.B triedy, bola ocenená  za 3. miesto vo východoslovenskom regióne za projektovanie v YTONGU.

Aj v športe máme medzi našimi žiakmi úspešných a nadaných žiakov. Rado Voľanský z III.A triedy získal ocenenie za 1. miesto v krajskom kole v behu na 110 m cez prekážky a za pekné 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

Z radov pedagogických pracovníkov si ocenenie prevzali Mgr. Mária Jajková za  dlhodobú propagáciu školy na verejnosti a vzornú prácu so žiakmi v matematických súťažiach i v projektových činnostiach v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a RNDr. Oľga Poliaková za vzornú prácu so žiakmi v projektových činnostiach, za mimoriadne výsledky dosiahnuté v súťažiach v oblasti informatiky, za vzornú spoluprácu  s IT ACADEMY a CISCO NETWORKING ACADEMY a za propagáciu školy na verejnosti.

Druhá časť imatrikulácie sa niesla v zábavnom duchu. Pre prvákov boli pripravené štyri zaujímavé súťažné disciplíny, v ktorých si zmerali svoju silu, kreativitu a vedomosti. Slávnostné podujatie obohatil kultúrny program, v ktorom vystupovali naši nadaní študenti. Veľkú pochvalu si zaslúžia chlapci z našej školskej kapely Pracovná sobota – Marek Šoltýs, Viliam Knap, Patrik Biško a Rastislav Vojčík, svoj spevácky talent ukázal aj prvák Adrián Kvašňák, hrou na husliach nás fascinovali Marek Šoltýs z II.B triedy a Aneta Sabolová z I.A triedy a v neposlednom rade už tradične zaspieval na ľudovú nôtu René Lukáč zo IV.B triedy.

Úspešným podujatím sprevádzala divákov aj súťažiacich dvojica moderátorov Jana Štafuriková a Tadeáš Maník.

Spoločná prísaha všetkých prvákov ukončila vydarené podujatie, za čo patrí veľká vďaka celému tímu ŽŠR, koodinátorkám žiackej školskej rady Mgr. Martine Chovancovej a Mgr. Dane Janečkovej, vedúcemu hudobného krúžku Mgr. Dušanovi Marinkovi, všetkým študentom a v neposlednom rade našim učiteľom, ktorí nám ochotne pomáhali s prípravou tejto slávnostnej akcie. Našim prvákom, dnes už právoplatným študentom SPŠ technickej, želáme hlavne veľa úspechov a radosti zo spoločných chvíľ strávených na našej škole.

                                                                             Lenka Andrejovská, IV.A SPŠT Bardejov