ZENIT V ELEKTRONIKE – školské kolo

V pondelok 22.10.2018 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Otvoril ho riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda. Predsedom hodnotiacej komisie bol Ing. Peter Tkáč, ktorý pripravil aj všetky zadania. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Mgr. Jana Furmanová a Mgr. Stanislav Vojtko.

Súťažili štyria žiaci odboru 2675 M elektrotechnika, všetci v kategórii A. Lukáš Jakubčo, Vladimír Pasternak a Patrik Sidor z III.B triedy si merali sily s Petrom Kilvádym zo IV.B triedy. Hodnotenie a bodovanie bolo jednotné na celom Slovensku.

Súťaž začala teoretickou časťou. Bol ňou test, ktorý trval 45 minút a obsahoval 30 otázok s výberom jednej zo šiestich odpovedí. Žiaci ho vypracovávali na počítačoch.  Každá správne zodpovedaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V teoretickej časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti, ktorá trvala 5 hodín, súťažiaci dostali sadu elektronických súčiastok a doštičku na výrobu plošného spoja fotocestou. Ich úlohou bolo podľa zadanej schémy v programe Autodesk Eagle navrhnúť plošný spoj, vyrobiť ho, navŕtať otvory a prispájkovať súčiastky. Zapojenie bolo potrebné v časovom limite aj uviesť do činnosti a vyskúšať jeho plnú funkčnosť. Išlo o zapojenie digitálnych hodín riadených SMD procesorom ATtiny2313A so 4-ciferným LED displejom. Väčšina súčiastok okrem displeja a tlačidiel bola v SMD verzii. V praktickej časti sa hodnotil návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120.

Výsledky školského kola v kategórii A:

  1. miesto – Patrik Sidor, III.B (110 bodov)
  2. miesto – Peter Kilvády, IV.B (100 bodov)
  3. miesto – Vladimír Pasternak, III.B (88 bodov)
  4. miesto – Lukáš Jakubčo, III.B (53 bodov)

 

K dosiahnutým výsledkom súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v utorok 27.11.2018 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, postupuje len víťaz školského kola. Strednú priemyselnú školu technickú Bardejov bude reprezentovať Patrik Sidor. Držíme mu palce a prajeme čo najlepšie umiestnenie.

Ing. Peter Tkáč