Jeden deň priemyslovákom

Stredná priemyselná škola v Bardejove v dňoch 11.-13. novembra 2015 sa už po štvrtýkrát zapojila do celoslovenského projektu Týždeň vedy a techniky, ktorý je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu vedeckých a technických disciplín.

Že záujem o technické odbory z roka na rok stúpa, potvrdil i počet žiakov z takmer všetkých bardejovských základných škôl i z  okolitých obcí, ktorí v týchto dňoch opäť zavítali do priestorov SPŠ. Kým počas Dňa otvorených dverí získali informácie o jednotlivých študijných odboroch či učebnom procese v  odborných učebniach, počas Týždňa vedy a techniky zasadli do stredoškolských lavíc podľa záujmu o ten ktorý odbor a prakticky sa zapojili do vyučovacieho procesu.

Vyučujúci odborných predmetov primeranou, pútavou a hravou formou prezentovali jednotlivé študijné odbory, aby tak zaujali pozornosť žiakov od piateho až po deviaty ročník.

Budúci stavbári si pod vedením vyučujúcich vyskúšali priestorové zobrazenie objektov v programe Arcon 3D vizalizácie a vlastnoručne vytvorený obrázok si odniesli domov. Zaujalo ich aj kreslenie výkresovej dokumentácie v programe  AutoCad.

Tí, ktorých láka technika automobilov, na vyučovacích hodinách strojárskych predmetov sa pokúsili o 3D priestorové modelovanie pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer. Najväčšiu radosť im urobil vyhotovený vlastný model auta v 3D zobrazení. V strojárskej dielni si vyskúšali vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk, vyvažovanie kolies a v odbornej učebni prácu so sústruhom.

Na hodinách elektrotechnických predmetov dokázali samostatne zhotoviť výrobky s LED diódami – elektronickú ruletu, blikajúcu šípku a pulzujúce srdce. Na vopred vyrobenú doštičku plošného spoja osadili a prispájkovali elektronické súčiastky podľa vopred pripravenej schémy a plánu osadenia. Kvalitu ich práce potvrdila funkčnosť všetkých výrobkov, ktoré si s radosťou odniesli domov.

Budúcich informatikov zaujala prezentácia študentov technického lýcea so zameraním na informatiku, ktorí im priblížili princíp programovania LEGO robota s rôznymi senzormi. Žiaci základnej školy prejavili záujem aj o tvorbu webov. Prakticky si vyskúšali meniť dizajn vytvorenej web stránky. Videli vytváranie jednoduchých počítačových sietí. Pokúsili sa o funkcionálne programovanie hravou formou. Mali možnosť prakticky retušovať a klonovať fotografie, vytvárať trojrozmerné objekty vo vektorovom grafickom editore.

V učebni ekonomiky žiakov najviac zaujala práca v programe ATF. Pod vedením vyučujúcej v krátkom čase zvládli voliteľné funkcie, nastavenie lekcie a snímok. Odvážne pristupovali k písaniu písmen na základnom rade a neskrývali radosť, ak sa im podarilo snímku odpísať bezchybne a v náhľade mohli vidieť hodnotenie svojej práce v podobe známky.

Veríme, že byť jeden deň priemyslovákom splnilo predstavy každého z nich, lebo na otázku, s akými pocitmi odchádzajú, zhodne potvrdili, že bolo to zábavné, ale i veľmi poučné.