Kampaň „Odstráň obezitu“

Kampaň „Odstráň obezitu“ je realizovaná pri príležitosti „Svetového dňa výživy“ 16.októbra. V rámci toho dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť „Odstráň obezitu“.

Aj naša škola sa zapojila do kampane na odstránenie obezity rozdávaním symbolického jablka ráno pri vstupe do školy. Kampaň je súčasťou aktivít vyplývajúcich z Národného programu prevencie obezity v časti výživa a fyzická aktivita.

Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity populácie, zvýšenie celospoločenského povedomia o rozsahu a o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou, obezitou a o zvýšenie celospoločenského povedomia o vhodnej výžive a pohybových aktivitách ako prevencii nadváhy a obezity.

Naši žiaci sa zúčastnili spolu s pracovníkmi z odborov podpory zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR v Bardejove, s MUDr. Zbyňovskou a pani Mullerovou tejto kampane v nákupnom stredisku BILLA dňa 16.10. 2013 od 10,00 – 16,00 hod., kde klientom bezplatne zmerali krvný tlak, cholesterol, určili BMI hodnoty, poskytli poradenstvo v oblasti vhodnej výživy a pohybovej aktivity.

Mgr. Mária Jajková