Maturity: Zoznam predmetov pre známkovanie maturít

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva z 23.4.2020, uverejneného na stránke www.minedu.sk  Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020,

riaditeľ Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov určuje priebeh maturitnej skúšky na SPŠT v Bardejove podľa tohto dokumentu [PDF]