Pracujeme a sme kreatívni aj počas aktuálneho pobytu doma!

Žiak III.A triedy – Benjamín Pšenčík sa zapojil do súťaže s názvom „Učím sa ruský jazyk“ pod záštitou nadácie „Interkultúra“ a vytvoril 3.min. video v ruštine o zaujímavom objekte v meste Bardejov.