MIKULÁŠSKA NÁDIELKA

„ Príď Mikuláš trošíčka,
dám ti pusu na lí
čka.
Po
ťahám ti dlhú bradu,
pošuškám ti malú radu.
Ponáh
ľaj sa, už čas letí,
čakajú ťa všetci učitelia i žiaci.“

6. december – MIKULÁŠ

Tím žiackej školskej rady SPŠ pod vedením koordinátorky PaedDr. Moniky Kunstovej zorganizoval akciu Mikulášska nádielka. Mikuláš spolu s anjelikmi a čertmi navštívil všetkých žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy a obdarúval ich darčekmi.

Mikuláš: Marušin Samuel

Anjeli: Drangová Slavka, Hankovská Miroslava

Čerti: Prokopovič Adam, Gmitter Marek

Mikuláš však učiteľom pripomenul:

„ Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa.“