Finančná gramotnosť

Téma prednášky: Finančná gramotnosť

Prednášateľ: Ing. Darina Čepihová, riaditeľka PRIMA BANKY v Bardejove

Čas konania, trieda: 4. 12. 2013, 2. D – číslo triedy 42, 5. 12. 2013, 3. D – číslo triedy 56

Stručný prehľad prednášky

  • poskytovanie úverov, podmienky poskytovania úverov
  • ochrana vkladov
  • kreditné a debetné karty
  • kurzový lístok bán (devízy, nákup, predaj, valuty)
  • úročenie, indexy, ročná úroková miera, mesačná úroková miera, splátkový kalendár
  • konkrétny príklad na splátky za mesiac: koľko je z toho istina, vysvetlenie pojmov PA, PM
  • kedy môžeme obdŕžať kreditné banky
  • produkty banky

Mgr. Kravcová Mária