Milí maturanti!

Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri ktorých sa človek ani na chvíľu nepozastaví a pripadajú mu celkom bežné, ale sú však i chvíle, ktoré nie sú obyčajné a ktoré sa jednoducho vryjú do pamäti navždy.

Latinské slovo „maturitas“ znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých a postupných krokov. Verím, že príprava na ňu nebola ľahká či jednoduchá pre ani jedného z Vás, a takisto som presvedčený, že každý z Vás sa na túto prvú veľkú skúšku zrelosti pripravoval poctivo a zodpovedne počas celého štúdia na našej škole, aj keď tohto roku prebiehala iným spôsobom. Senecov výrok „Non scholae, sed vitae discimus.“ – „ Neučíme sa pre školu, ale pre život“ iba potvrdzuje, že svedomitá práca počas celého štúdia sa vypláca.

Dnes už Vaše tváre zdobí úsmev.  Máte za sebou dôležitý krok k svojej budúcnosti. Zavŕšili ste jeden úsek svojho života – štúdium na strednej škole. Ste dospelí a Vaše rozhodnutia budú formovať smerovanie Vašej osobnosti v ďalšom živote. Pred Vami sa otvára široká škála nových možností a je iba na Vás, ktoré si vyberiete. Pokračovať v štúdiu? Zamestnať sa?  Založiť si rodinu? Cestovať?

Nech sa rozhodnete pre čokoľvek, dôležité je, že to bude Vaša voľba, pretože sloboda je sila v človeku, ktorá mu umožňuje rásť a dozrievať v pravde, v dobre a spravodlivosti. Nesmiete však zabudnúť, že sloboda robí človeka zodpovedným za vlastné činy.

Prajem Vám, aby ste všetko, čo ste sa na našej škole naučili, na Vašich životných cestách aj zmysluplne využili.

Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť vďaku všetkým pedagógom za úsilie, ktoré vynaložili na Vašej ceste získavania vedomostí a praktických skúseností na Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí Vás na tejto ceste podporovali.

Dovoľte mi zaželať Vám, milí maturanti, aby ste v živote robili správne rozhodnutia, aby ste mali okolo seba správnych ľudí, aby ste mali silu byť slobodnými a zároveň zodpovednými, aby ste dlhý čas zostali hravými, iskrivými a usmiatymi mladými ľuďmi.

 

Ing. Jaroslav Bujda

riaditeľ školy