Výsledky PS pre školský rok 2020/2021

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M elektrotechnika

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 3650 M staviteľstvo

Výsledková listina PS pre šk. rok 2020/2021 pre odbor 2675 M 3765 M technika a prevádzka dopravy