Modroružový svet

Téma prednášky: „Modroružový svet“
Prednášateľka: Mgr. Slávka Romanová
Čas konania, trieda: 21. 3. 2012, 8.25 h, 3. C

Stručný prehľad prednášky:

  • rodové stereotypy
  • postavenie mužov a žien v spoločnosti
  • očakávanie od mužov a žien
  • faktory ovplyvňujúce vyhranené vnímanie rodovej problematiky
  • stereotypy, predsudky a perspektívy vo vnímaní mužov a žien

Mgr. Mária Kravcová