Sporenie mladistvých, osobné účty, výhodné pôžičky

Téma prednášky: „Sporenie mladistvých, osobné účty, výhodné pôžičky“.

Prednášateľka: Ing. Čepihová – DEXIA banka Bardejov

Čas konania, trieda: 22. 03. 2012, 12.05 h, 2. D

Stručný prehľad prednášky:

  • výhody sporenia mladistvých pre rodičov
  • význam osobných účtov, výhody osobných účtov
  • pôžičky, úvery

 Mgr. Kravcová Mária