Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč…

Mesiac marec sa už tradične nesie v znamení oslavy knihy a poézie – 21. marec je Medzinárodný deň poézie. Každoročne v tomto čase sa milovníci poetického slova a víťazi triednych kôl zúčastňujú školského kola súťaže v prednese v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

V tomto  školskom roku sa na popredných priečkach umiestnili títo žiaci:

Poézia :

  1. miesto neudelené
  2. miesto Marek Šuľa   lll.A
  3. miesto Martin Dočár  l.B

Próza:

  1. miesto  Erika Dubňanská  lll.D
  2. miesto Martin Kaščák l.A

V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína reprezentovala našu školu Erika Dubňanská, ktorá získala prvé miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v DJZ v Prešove. Srdečne blahoželáme.