„Nemôžem žiť bez kníh.“ Thomas Jefferson

Marec – mesiac knihy sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry niesol v znamení spoznávania nových knižných titulov, čítania úryvkov z obľúbených diel či v hre na ilustrátorov. Práce 1.A a 2.B triedy zdobili vestibul našej školy. Všetkým žiakom patrí pochvala za preukázaný pozitívny vzťah k čítaniu.