Ocenení na Ima3kulácii

Ocenení pedagógovia a žiaci počas tohtoročnej Ima3kulácie

Mgr. Mária Jajková za dlhodobú propagáciu školy na verejnosti a vzornú prácu so žiakmi v matematických súťažiach i v projektových činnostiach v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.

RNDr. Oľga Poliaková za vzornú prácu so žiakmi v projektových činnostiach, za mimoriadne výsledky dosiahnuté v súťažiach v oblasti informatiky, za vzornú spoluprácu  s IT ACADEMY a CISCO NETWORKING ACADEMY a za propagáciu školy na verejnosti.

Anton Fecko 4.C a Simon Soroka 4.C

Cinema 2018   – regionálne kolo 2.miesto v II. skupine reportáž, dokument

  • Krajské kolo 3. miesto v II. Skupine autor do 21 rokov
  • Celoštátne kolo Čestné uznanie
  • Medzinárodná súťaž – 5.miesto

Dávid Ďurčo absolvent 4.D triedy

Zenit v programovaní – Grafik dizajnér – krajské kolo 2. miesto

Peter Pisarčík absolvent 4.D triedy

Zenit v programovaní – WebCeveloper – krajské kolo 3.  miesto

Patrik Kunst absolvent 4.D triedy

Zenit v programovaní – Grafik dizajnér – krajské kolo 4. miesto

Kamil Borovský absolvent 4.B triedy

Zenit v elektronike – krajské kolo v kategórii A 1. miesto, v celoštátnom kole účasť

Patrik Sidor 3.B

Zenit v elektronike – krajské kolo v kategórii B 2. miesto, v celoštátnom kole účasť

Peter Kilvady 4.B

Zenit v elektrotechnike  – krajské kolo v kategórii A 3. miesto

Vladimír Pasternák 3.B

Zenit v elektrotechnike – krajské kolo v kategórii B 3. miesto

Erika Dubňanská – absolventka 4.D treida

IPM STUDENT AWARD 2018 – celoslovenská súťaž 3. miesto (návrh a technické riešenie

kotúčovej píly, a to formou 3D modelu v programe CREO.)

Sabína Kmeciková 

Projektovanie v YTONGU – východoslovenský región 3. miesto