Priemyslováci myslia aj na tých najstarších…

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore

s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove navštívili dňa 30.11.2018 Centrum sociálnych služieb v Bardejove na Wolkerovej ulici. Medzi obyvateľov centra zavítali s krátkym hudobným darčekom, ktorý si pripravili. Žiaci, ktorí pripravili tento program, pracujú v hudobnom krúžku pod vedením Mgr. Dušana Marinka.

V krátkom pásme sa prestavil Adrián Kvašňak(1.B ) s pesničkami  „Ked ja nadešol do kraja“  a „Co še červeňeje“  za doprovodu  Anety Sabolovej(1.A), Mareka Šoltýsa(2.B).  Patrik Biško(2.B ) zaspieval známu skladbu od Adama Ďuricu, Spolu a od ešte známejšiu od Paľa Hamela, Pri poslednom litri vína. Na gitarách ho sprevádzali Anton Fecko a Lukáš Jančík(4.C).

Bolo to príjemné a milé stretnutie dvoch výrazne vekovo odlišných generácií, ktoré prinieslo spestrenie a oživenie do denného programu klientov sociálneho zariadenia. U našich žiakov bol cítiť rešpekt a snahu o zodpovedný výkon pred publikom, ktoré tvorili skúsení a často aj ťažko životom skúšaní diváci.

Ďakujeme za milé prijatie aj zamestnancom, ktorých práca je náročná, zodpovedná a spája v sebe nielen odborné znalosti, ale najmä trpezlivosť a empatiu, ľudský prístup a lásku.
Ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. M. Jajkovej, ktorej koláčiky všetkým veľmi chutili.

Koordinátorky žiackej školskej rady. Mgr. D. Janečková, Mgr. M. Chovancová