Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

Dňa 7.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnilo sa jej sedem žiakov prvého až tretieho ročníka. Účastníci absolvovali dve časti –  v ústnej popisovali obrázok a konverzovali s porotou na vybrané témy, v písomnej časti bolo ich úlohou vyriešiť gramatický test a test na čítanie s porozumením nemeckého textu.

Víťazom sa stal Štefan Korba z 2.D triedy, ktorý bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole ONJ. Držíme mu palce.  Druhé miesto obsadil Lukáš Brehuv, tretí skončil Viktor Michalko,  obidvaja sú žiakmi 1.C triedy.

Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom  štúdiu nemeckého jazyka.