Olympiáda z cudzieho jazyka

Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.  Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.

(Nelson Mandela)

Na priemyslovke sa už dlhé roky vyučujú dva cudzie jazyky, pretože si veľmi dobre uvedomujeme, že vďaka týmto znalostiam sa nám otvára takmer celý svet. Že sú priemyslováci technicky zdatní, o tom niet pochýb, sú však dobrí aj v iných oblastiach. Jednou z nich sú práve cudzie jazyky, o čom sme sa presvedčili počas školských kôl olympiád v ruskom, anglickom a nemeckom jazyku, ktoré postupne prebehli koncom novembra.

Žiaci sa potrápili s úlohami na počúvanie a čítanie s porozumením a s gramatickým testom. Samozrejme, najlepší z najlepších postupujú na okresné kolá a v prípade ruského jazyka piamo na krajské kolo.

Ďakujeme všetkým za účasť, výhercom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších kolách.

poradie anglický jazyk nemecký jazyk ruský jazyk
1. Anton Fecko, 4.C Kamil Baran, 4.B Martin Kaščák, 3.A
2. Branislav Čunta, 4.C Radovan Dančišin, 4.C Lenka Andrejovská, 4.A
3. Simon Soroka, 4.C Samuel Tomaško, 4.B Dávid Sirý, 4.A