Vzdelávanie počas prerušeného vyučovania

Oznamujeme žiakom a rodičom, že do odvolania vyučovanie prebieha na diaľku formou:

  • zadávaním úloh/testov/… na stránke https://spsbj.edupage.org,
  • konferenčnými hovormi,
  • elektronickou komunikáciou (e-mail, skupinové konverzácie)

a pre všetkých žiakov je povinné.