MyMachine EXPO

Výstavy MyMachine Expo, organizovanej Karpatskou organizáciou a spájajúcej základné, stredné a vysoké školy, sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach 18.6.2024 zúčastnili  žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy. Premenili sen 11-ročnej Debory na realitu. Debora navrhla vynález, ktorý mal sám otáčať strany v knihe. Damián Meščan a Šimon Porubský podľa jej kresby pod vedením Ing. Terézie Snakovej takzvaný listovač vyrobili a Debore aj ostatným ho na výstave odprezentovali Damián Meščan a Alex Geletka. Chlapci sa zoznámili s rôznymi spoločnosťami, ktoré akciu sponzorovali, spoznali dekana a prodekana Strojníckej fakulty TU a možno sa rozhodnú pre pokračovanie štúdia na tejto univerzite.