Výučba v dielni

Naši prváci z odboru technika a prevádzka dopravy si pod vedením Ing. T. Snakovej užili výučbu odborných predmetov inak – triedy vymenili za školské dielne. Všetko, čo sa na tradičných hodinách naučili, v praxi využili a počas maturitných skúšok, ktoré prebiehali na škole, zhotovili autíčko. Žiaci sa rozdelili do jednotlivých výrobných oddelení, ako je konštrukcia, príprava materiálu, technológia, financovanie, kontrola, a ich úlohou bolo pripraviť všetko, čo je potrebné na výrobu malého autíčka. Zistili, že každá technická dokumentácia, o ktorej sa učili, je dôležitá a bez nej by pracovať nedokázali, taktiež si vyskúšali jednotlivé strojárske technológie pri výrobe, kontrolu výrobku, výber či nacenenie materiálov. Žiakom sa tieto hodiny veľmi páčili, keďže prepojili teóriu s praxou, naučili sa pracovať, preberať zodpovednosť a komunikovať v tíme. Veríme, že takých hodín bude stále viac.