LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA

Ocenenie pre žiaka SPŠT Bardejov

     Prešovský samosprávny kraj v školskom roku 2023/2024 už po štrnástykrát 17.6.2024  na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove udeľoval prestížne ocenenie LUX MENTIUM – SVETLO POZNANIA ako mimoriadne ohodnotenie výsledkov najúspešnejších žiakov kraja, ktorí študujú na stredných školách v územnej pôsobnosti PSK a významne reprezentovali náš región.

     Spomedzi štyridsiatich nominovaných študentov hodnotiaca komisia zaradila medzi najúspešnejších žiakov  v súčasnosti už absolventa  Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove Šimona Tarasa, študenta odboru technika a prevádzka dopravy, ktorý pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Cirkulár  získal cenné 2. miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD 2023. Model cirkulára je precízne spracovaný a Šimon ho aj sám vyrobil. Nosný rám a väčšinu vymodelovaných súčiastok narezal, pozváral a následne zmontoval do funkčného celku. Ide o návrh a technické riešenie cirkulára, a to formou 3D modelu v programe CREO.

     Túto  súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre študentov stredných odborných škôl. 

     Šimon Taras ukázal, že má výnimočné vedomosti a zručnosti osvojené v oblasti CAD a práca s CAD systémami ho nesmierne inšpiruje a napĺňa.

Veríme, že získané odborné vedomosti a zručnosti v plnej miere využije počas vysokoškolského štúdia.

                                                                  Ing. Peter Simko

                                                          učiteľ technických predmetov na SPŠT Bardejov