Partnersvo

Dňa 9. mája 2012 sa uskutočnila na našej škole beseda s PhDr. Evou Ballonovou, psychologičkou z CPPP v Bardejove na tému: „Ako rozumieť iným, ako poznať toho pravého/tú pravú, štádia lásky, typy nevhodné pre partnerstvo, príčiny kríz vo vzťahoch“. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. B triedy. » Čítať viac

Voľné pondelky v máji

Priebeh vyučovania počas 30.4. a 7.5. bude následovný:
30.4.2012 – riaditeľské voľno z technicko-prevádzkových dôvodov
7.5.2012 – voľno. Vyučovanie sa nahradí v stredu 2.5.2012 v čase od 14:15 hod. do 17:40 hod. (30 min. vyučovacie hodiny)

Svetový deň vody 2012

Pri príležitosti svetového dňa vody sa v pondelok, 26. marca 2012, na našej škole uskutočnila beseda na témy ,,Voda a zdravie“ a ,,Svetový deň vody“. Besedu viedla

Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Besedy sa zúčastnili študenti 1.D a 3.A triedy.

» Čítať viac

1 52 53 54 55 56 57