Deviataci v laviciach SPŠ

Týždeň vedy a techniky na priemyslovke

Stredná priemyselná škola sa zapojila do Týždňa vedy a techniky a privítala žiakov základných škôl, ktorí si chceli naživo a na vlastnej koži vyskúšať, ako to na priemyslovke chodí. Prakticky sa zapojili do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory. » Čítať viac

ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 7. novembra 2012 sa na našej škole konalo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a zástupca riaditeľa Ing. Jozef Prexta, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie. Ďalšími členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko. Súťažili traja žiaci, Lukáš Mokriš zo 4.C triedy a Boris Marčok a Lukáš Ščerba zo 4.E triedy. » Čítať viac

Výchova k manželstvu, rodičovstvu, sexuálna zodpovednosť

Prednášateľ: Mgr. Slávka Romanová

Čas konania, triedy: 22. 10. 2012, 2.D

Stručný prehľad prednášky

Po ukončení vývinového obdobia puberty obidve pohlavia začínajú prejavovať zvýšený záujem o seba navzájom. Mnohí však zápasia aj so sebou, chcú prekonať neistotu a komplex menejcennosti, ktorý na nich v tomto období dolieha. Ciele VMR sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca. » Čítať viac

EuroSkills 2012

Absolvent SPŠ Bardejov v súťaži EuroSkills 2012 v Belgicku

Ján Segiňák reprezentoval Slovensko

V dňoch 4. až 6. októbra 2012 sa v belgickom meste Spa-Francorchamps  konal 3. ročník celoeurópskej súťaže mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills 2012.  Zúčastnilo sa jej vyše 420 súťažiach z 23 krajín Európy, ktorí súťažili v odborných zručnostiach v 40 povolaniach. Zastúpenie na nej malo aj Slovensko. V siedmich profesiách (kaderník, aranžér kvetín, mechatronik, elektrotechnik, kuchár, čašník a podnikateľ) súťažilo 12 mladých ľudí zo Slovenska. Išlo o víťazov odborných súťaží zaradených do Skills Slovakia na národnej úrovni. » Čítať viac

SPŠ na celoslovenskom kole IPM STUDENT AWARD najúspešnejšia

Odbor technika a prevádzka dopravy sa zameriava na cestné vozidlá. Tento odbor na SPŠ vznikol ako odozva na požiadavku trhu, keďže sa Slovensko stalo veľmocou vo výrobe automobilov – na jedného obyvateľa pripadá najviac vyrobených áut na svete. Spolu s automobilkami Volkswagen, Kia, PSA Peugeot Citroën na Slovensko prišlo veľa ďalších spoločností, ktoré vyrábajú komponenty do automobilov. To umožňuje absolventom odboru technika a prevádzka dopravy ľahšie sa umiestniť na trhu práce. » Čítať viac

Deň otvorených dverí 2012

PRIEMYSLOVKA MÁ ČO PONÚKNUŤ

Vyše 700 deviatakov zo všetkých základných škôl v meste i okrese minulý piatok využilo možnosť dôkladne si prezrieť priestory Strednej priemyselnej školy v Bardejove     a spoznať spôsob výučby na tejto strednej škole. Budúci stredoškoláci  si prehliadli odborné učebne, učebne výpočtovej techniky, laboratórium elektrotechniky, dielne, telocvičňu, posilňovňu i cvičisko autoškoly.  Nahliadnuť  mohli aj do budovy internátu a do jedálne. Aby vedeli, aké by to bolo, keby v budúcom školskom roku sa rozhodli pokračovať v štúdiu na priemyslovke. » Čítať viac

Voľné WiFi na SPŠ

Dňa 17. septembra 2012 sme rozšírili sieťovú infraštruktúru o prístupové body, ktoré šíria WiFi signál po hlavnej budove a na jej medziposchodiach.

Nakoľko ide o nešifrované siete netreba zabúdať na opatrnosť pri ich používaní (neodporúčam ich využívať na prístup k e-mailovým účtom, sociálnym sieťam, bankám, telefónnym operátorom, …). Škola nenesie zodpovednosť za používanie týchto sietí a prípadné vzniknuté komplikácie. Používanie týchto sietí sa riadi školským poriadkom a jeho dodatkami.

Verím, že toto rozšírenie pomôže študentom a v neposlednom rade aj pedagógom zlepšovať prístup k informáciám a rozšíri možnosti vyučovania.

Peter Oláh, správca siete

 

1 57 58 59 60 61 63