EuroSkills 2012

Absolvent SPŠ Bardejov v súťaži EuroSkills 2012 v Belgicku

Ján Segiňák reprezentoval Slovensko

V dňoch 4. až 6. októbra 2012 sa v belgickom meste Spa-Francorchamps  konal 3. ročník celoeurópskej súťaže mladých ľudí v odborných zručnostiach EuroSkills 2012.  Zúčastnilo sa jej vyše 420 súťažiach z 23 krajín Európy, ktorí súťažili v odborných zručnostiach v 40 povolaniach. Zastúpenie na nej malo aj Slovensko. V siedmich profesiách (kaderník, aranžér kvetín, mechatronik, elektrotechnik, kuchár, čašník a podnikateľ) súťažilo 12 mladých ľudí zo Slovenska. Išlo o víťazov odborných súťaží zaradených do Skills Slovakia na národnej úrovni. » Čítať viac

SPŠ na celoslovenskom kole IPM STUDENT AWARD najúspešnejšia

Odbor technika a prevádzka dopravy sa zameriava na cestné vozidlá. Tento odbor na SPŠ vznikol ako odozva na požiadavku trhu, keďže sa Slovensko stalo veľmocou vo výrobe automobilov – na jedného obyvateľa pripadá najviac vyrobených áut na svete. Spolu s automobilkami Volkswagen, Kia, PSA Peugeot Citroën na Slovensko prišlo veľa ďalších spoločností, ktoré vyrábajú komponenty do automobilov. To umožňuje absolventom odboru technika a prevádzka dopravy ľahšie sa umiestniť na trhu práce. » Čítať viac

Deň otvorených dverí 2012

PRIEMYSLOVKA MÁ ČO PONÚKNUŤ

Vyše 700 deviatakov zo všetkých základných škôl v meste i okrese minulý piatok využilo možnosť dôkladne si prezrieť priestory Strednej priemyselnej školy v Bardejove     a spoznať spôsob výučby na tejto strednej škole. Budúci stredoškoláci  si prehliadli odborné učebne, učebne výpočtovej techniky, laboratórium elektrotechniky, dielne, telocvičňu, posilňovňu i cvičisko autoškoly.  Nahliadnuť  mohli aj do budovy internátu a do jedálne. Aby vedeli, aké by to bolo, keby v budúcom školskom roku sa rozhodli pokračovať v štúdiu na priemyslovke. » Čítať viac

Voľné WiFi na SPŠ

Dňa 17. septembra 2012 sme rozšírili sieťovú infraštruktúru o prístupové body, ktoré šíria WiFi signál po hlavnej budove a na jej medziposchodiach.

Nakoľko ide o nešifrované siete netreba zabúdať na opatrnosť pri ich používaní (neodporúčam ich využívať na prístup k e-mailovým účtom, sociálnym sieťam, bankám, telefónnym operátorom, …). Škola nenesie zodpovednosť za používanie týchto sietí a prípadné vzniknuté komplikácie. Používanie týchto sietí sa riadi školským poriadkom a jeho dodatkami.

Verím, že toto rozšírenie pomôže študentom a v neposlednom rade aj pedagógom zlepšovať prístup k informáciám a rozšíri možnosti vyučovania.

Peter Oláh, správca siete

 

Výstražný štrajk 13.9.2012

Vážení rodičia,

zamestnanci SPŠ Bardejov sa rozhodli podporiť iniciatívu OZ PŠaV za zlepšenie podmienok v našom školstve a dňa 13.9.2012 (štvrtok) vstupujú do výstražného štrajku.

Z organizačných dôvodov bude škola mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie a Vašu podporu.

Športový deň študentov SPŠ

V športovom areáli našej školy sa v piatok 7. septembra 2012 za priaznivého počasia uskutočnil Športový deň  Strednej priemyselnej školy. Vyše stovka študentov prvého ročníka si zmerala sily vo viacerých športových disciplínach. Do atletického trojboja sa svorne zapojili chlapci aj dievčatá a súťažili v behu na 100 m, 800 m (dievčatá), 1 500 m (chlapci) a v skoku do diaľky. V súťaži chlapcov víťazmi sa stali  v behu na 100 m Kristián Pavličko, v behu na       1 500 m Tomáš Brehuv a v skoku do diaľky Dávid Ontek. U dievčat vo všetkých spomínaných atletických disciplínach bezkonkurenčne zvíťazila Miroslava Hankovská.

Študenti medzi triedami súťažili aj vo futbale, v ktorom sa z víťazstva tešila 1. B trieda.

Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko ocenil snahu študentov bojovať a dosiahnuť čo najlepší výkon v jednotlivých disciplínach a tých najlepších ocenil diplomom a vecnou cenou.

Organizačne športovú akciu zabezpečili učitelia telesnej a športovej výchovy. O dobrú atmosféru vydareného podujatia sa ozvučením a príjemnou hudbou postaral Ing. Ján Barna.

I takéto športové podujatie dokazuje, že naša nastupujúca generácia má dobrý pohybový potenciál, len ho treba odhaliť a neustále aj podporovať na zmysluplné využívanie voľného času.

PaedDr. Monika Kunstová

Foto: Jozef Sabol

Blahoželanie riaditeľa školy študentke Miroslave Hankovskej, víťazke všetkých disciplín.

1 55 56 57 58 59 61