Partnersvo

Dňa 9. mája 2012 sa uskutočnila na našej škole beseda s PhDr. Evou Ballonovou, psychologičkou z CPPP v Bardejove na tému: „Ako rozumieť iným, ako poznať toho pravého/tú pravú, štádia lásky, typy nevhodné pre partnerstvo, príčiny kríz vo vzťahoch“. Besedy sa zúčastnili žiaci 3. B triedy.

Cieľom besedy bolo vytvoriť žiakom priestor a pomoc pri riešení problémov súvisiacich s VMR a to:

– chápať lásku ako súčasť sexuality,

– pomôcť žiakom rozvíjať toleranciu, zodpovednosť, úctu,

– pripravovať mládež na zodpovedný partnerský vzťah, manželstvo a rodičovstvo,

– najčastejšie príčiny kríz vo vzťahoch

– typy nevhodné pre partnerstvo.

 

V závere besedy žiaci dostali odpovede na otázky súvisiace s uvedenou témou.

 

Mgr. Mária Kravcová