Európske solárne dni 2012

Vrámci Európskych solárnych dní sa 10.5.2012 študenti 2.B a 3.D,E technického lýcea zúčastnili odbornej exkurzie vo fotovoltickej elektrárni vo Vaniškovciach. Cestou navštívili aj firmu QEL na Bardejovskej Zábave. Exkurziu pre žiakov pripravila dvojica učiteľov Mgr. Vojtko a Ing. Hovancová.

V piatok 11.5.2012 študenti 4.B triedy odboru TIS v elektrotechnike mali v rámci Európskych solárnych dní 2012 hodinu elektrotechniky venovanú využitiu solárnej energie v praxi.

Ing. Peter Tkáč

 

Dňa 11.5. 2012 som v rámci Európskych solárnych dni odučil vo IV.B triede vyučovaciu hodinu na tému „Slnečná energia a jej využitie pri výrobe elektrickej energie“. Téma vyučovacej hodiny bola zameraná na princíp fotovoltaického článku, fotovoltaické systémy a solárne elektrárne. Vyučovania sa zúčastnilo 13 žiakov študijného odboru technické a informatické služby so zameraním na elektrotechniku.

Ing. Ján Barna