Patrik Sidor v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Študent SPŠT reprezentoval PSK

Súťaž Zenit v elektronike pre žiakov stredných škôl má dlhoročnú tradíciu. Tohto roku sa konal už 35. ročník celoštátneho kola tejto súťaže, a to v dňoch 12. až  14. februára  v priestoroch Spojenej školy – Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A si vedomosti a zručnosti v oblasti elektroniky zmerali žiaci 3. a 4. ročníka a v kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl. Každý samosprávny kraj reprezentovali v oboch kategóriách dvaja najúspešnejší súťažiaci z krajského kola. Celkovo tak súťažilo 32 žiakov. Aj tohto roku Prešovský samosprávny kraj reprezentoval Patrik Sidor, študent 3. ročníka odboru 2675 M elektrotechnika Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove. Tentokrát už súťažil v kategórii A.

Súťaž mala 3 časti. Prvú teoretickú časť tvoril písomný test obsahujúci 30 úloh na vypracovanie z rôznych oblastí elektroniky, a to v časovom limite 120 minút. Každá správna odpoveď sa hodnotila 1 bodom. Druhou časťou bol komplexný projekt v oblasti elektroniky. Trval maximálne 5 hodín a súťažiaci v ňom mali navrhnúť a zrealizovať elektronický obvod, ktorý generuje elektrický signál na základe presne daných parametrov. Tu mohli získať ďalších 30 bodov. Tretia časť bola praktická a trvala až 9 hodín. Súťažiaci v nej realizovali voltmetrové hodiny s týždenným budíkom. Podľa zadanej schémy pomocou počítača navrhovali plošný spoj, fotocestou ho preniesli na Cuprextit, vyleptali a osadzovali súčiastkami. Organizátori každý rok zvyšujú náročnosť súťaže. Zapojenie tentokrát obsahovalo až 125 SMD súčiastok pre povrchovú montáž, z toho 20 ks SMD integrovaných obvodov. Po prvýkrát bolo potrebné navrhovať a vyrobiť obojstranný plošný spoj. Zhotovený výrobok súťažiaci museli oživiť a vyskúšať jeho správnu funkčnosť. V praktickej časti mohli získať ďalších 90 bodov. Hodnotila sa funkčnosť výrobku, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Patrik Sidor vo veľmi silnej konkurencii úspešne reprezentoval Strednú priemyselnú školu technickú v Bardejove, čo dokazuje, že táto škola patrí v oblasti odborného vzdelávania k tým najlepším.

 

Ing. Peter Tkáč

učiteľ elektrotechnických predmetov SPŠT