Stres a zvládanie záťažových situácií

Stres má nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Nadmerný stres ohrozuje telesné aj psychické zdravie človeka a môže ho vážne poškodiť. Preto je treba tejto téme venovať náležitú pozornosť.

Dňa 14. 2. 2019 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili besedy pod vedením sociálneho pedagóga,   Mgr. Slavky Benkovej-Rybárovej na tému Stres a zvládanie záťažových situácií.

Obsah besedy:

– stres, jeho prítomnosť v živote

– definícia stresu

– prejavy – fyzické a psychické

– dôsledky stresu – pozitívne a negatívne

– stresory – fyzikálne, sociálne, psychické, organizačné, životné udalosti a okolnosti

– vplyv minulých zážitkov a skúsenosti na stres

– myšlienky, emócie a stres

– prevencia stresu – príprava na stres (zlepšenie časového manažmentu, predchádzanie stresu, ktorému môžeme zabrániť), životný štýl, porozumenie a regulácia myšlienok a emócií, relaxácia, dychové cvičenia, šport, čas pre seba, čas trávený s inými, otvorené myslenie, venovanie sa záujmom…

– prítomnosť stresu v živote je prirodzená a nevyhnutná, dôležité je to, ako s ním zaobchádzame, byť si vedomý, čo nás stresuje najviac, čo s tým môžeme urobiť, kam sa môžeme posunúť … nevyhýbať sa stresu, je to úniková reakcia, stres sa naučiť prekonávať a zvládať, to je podstatné.

 

Ing. O. Beňová