Posolstvo červenej stužky na SPŠ

Stredná priemyselná škola v Bardejove spolu s ostatnými školami na Slovensku sa zapojila do 5. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2011, ktoré organizuje Krajský školský úrad a Gymnázium sv. Františka v Žiline.

Svetový deň boja proti AIDS preto nezostal bez povšimnutia ani na našej škole. Týždeň pred spomenutým dňom dievčatá 3. D triedy M. Bujdová a A. Virgalová pripravili tematicky zamerané nástenné noviny, ktoré pripomínali, že červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. V tento deň sa pripínali študentom, pedagógom a pracovníkom školy tieto symboly. Atmosféru výnimočného dňa znásobila clivá hudba a horiace sviečky.

Študenti boli informovaní o globálnej pandémii HIV/AIDS, ktorá sa stala ľudskou, sociálnou a ekonomickou katastrofou s ďalekosiahlymi dopadmi na jednotlivcov. Pre žiakov 2. C a 3. A triedy pracovníčky z RÚVZ – oddelenia epidemiológie pod vedením MVDr. Jany Skalovej pripravili prednášku zameranú na otázky, čo je AIDS, cesty prenosu HIV, súčasne študentov informovali o prvých príznakoch infekcie HIV/AIDS, prevencii pred nákazou vírusom HIV spôsobujúcim AIDS.

Hlavným poslaním takýchto podujatí je poúčať mladých ľudí o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou.

Zaujímavou časťou odbornej prednášky bol workshop zameraný na lásku, sexualitu a ochranu pred HIV, pohlavne prenosné ochorenia HIV, sexualita rečou tela, život s HIV/AIDS. Ani v budúcnosti nezabudneme na posolstvá červenej stužky.

Mgr. Mária Kravcová