Vieme sa správať zodpovedne?

Dňa 14.12.2011 sa uskutočnila prednáška na tému „Vieme sa správať zodpovedne?“ s Mgr. S. Romanovou z CPPPaP v Bardejove pre študentov tretieho ročníka.

Obsah prednášky:

  • zodpovedné správanie v každodennom živote
  • prístup k zodpovednosti
  • schopnosť znášať zodpovednosť a dôsledky v prijatých rozhodnutiach
  • preberanie zodpovednosti
  • formovanie zodpovedného prístupu k životu
  • morálka,etika a zodpovednosť

Ing. Otília Beňová