Pracovná porada

Pracovná porada pedagogických zamestnancov sa uskutoční dňa 30.8.2016 o 8.00 hod. v zborovni školy.