Žiaci svojou prácou pomohli…

Keď Ti bude najhoršie – názov workshopu, ktorý zorganizovala Žiacka školská rada pri SPŠ v Bardejove v spolupráci s riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Jacenkom. Témou bola integrácia mentálne postihnutých ľudí.  V Aule SPŠ sa stretli žiaci troch bardejovských základných škôl, aby vytvorili niečo povzbudivé a ukázali, že im nie je ľahostajný osud postihnutých ľudí. Vyrábali tričká s citátmi, usmievavé obrázky a rôzne iné farebné ozdoby. Tieto tričká budú venované bardejovskému domovu sociálnych služieb ProALIA. Niektorí klienti tohto zariadenia prišli v sprievode sociálnych pracovníkov na priemyslovku a sami videli ako sa také tričko vyrába. Aj oni si skúsili namaľovať zopár tričiek a boli veľmi kreatívni.  Spolu s koordinátormi – žiakmi SPŠ vytvorili jednotlivé skupinky žiakov aj plagáty k danej téme a my môžeme konštatovať, že Workshopy, ktoré pomáhajú, splnili svoj zámer a spojili zdravotne znevýhodnených so školou a jej žiakmi. Ďakujeme za účasť a tešíme sa na podobné podujatia.