Prezentačný deň

Spojenie teórie s praxou má mnoho podôb. Netradičný školský deň zažili žiaci stavebného odboru na Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Za praxou nemuseli nikam chodiť. V reprezentačnej  aule školy im pracovníci stavebnej firmy MARKO a MARKO s. r. o. sprístupnili aktuálne novinky stavebných materiálov a nových technologických postupov. Tejto akcie sa zúčastnili okrem žiakov Strednej priemyselnej školy aj zamestnanci firmy Marko a Marko s. r. o., ktorí túto prezentáciu využili ako školenie. Už prvá prezentácia zaujala a v aule zavládlo pozorné ticho. Firmu ROCKWOOL prišiel predstaviť pán Ing. Martin Henčel a energicky, občas vtipne, hovoril o nových zatepľovacích materiáloch. Podrobne vysvetľoval ich rozdiely a použitie v praxi. Fotografie skutočných realizácií neustále pútali pozornosť žiakov. Vhodné technologické postupy boli popretkávané ukážkami nesprávne aplikovaných prác. Tepelnoizolačné materiály spĺňajú kritériá aj zvukových izolácií, čo bolo preukázané zapnutým alarmom a výstrelom z poplašnej pištole. Stretlo sa to u žiakov s patričným efektom. Firmu KEMA, s.r.o. prišiel predstaviť pán Hynek Kozický. Lepiace tmely, sanačné omietky a samonivelačné potery patria k novodobým materiálom. Nie je ľahké orientovať sa v nich. Správne ich použiť znamená vytvoriť kvalitné objekty s dlhou životnosťou. Vysvetlenie odborníka sa preto stretlo s priaznivou odozvou. Dopoludnie zbehlo oveľa rýchlejšie a zaujímavejšie ako v laviciach.  Praktické ukážky vhodne doplnili teoretické vedomosti.