Priemyslovácky objav roka

V súčasnosti sa v mnohých oblastiach spoločnosti objavujú novinky. Každý zlepšuje a inovuje. Aj my, na bardejovskej priemyslovke, sme sa rozhodli vynoviť a spestriť štúdium našich žiakov. Začali sme vydávať školský časopis.

V septembri 2015 vznikol u členov žiackej školskej rady nápad vytvoriť Báječného priemyslováka. Rozhodli sa písať o udalostiach v škole, ale aj mimo nej. Informácie prinášame každé tri mesiace a snažíme sa zaznamenávať všetky podujatia a súťaže na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.

V apríli 2016 nás Prešovský samosprávny kraj a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove pozvali na IV. ročník Súťaže stredoškolských časopisov 2016. Aj keď s menšími obavami, ale predsa sme sa prihlásili. Oplatilo sa a 30.novembra 2016 na vyhodnotení súťaže sme sa stali Objavom roka. V Knižnici P.O. Hviezdoslava v Prešove sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a naši žiaci Erika Dubňanská, Samuel Vasilenko, Boris Michnovič, Martina Pavelová a Viktória Čontová sa spolu s Ing. Popjakom tešili z úspechu. Sme radi, že snaženie celého redakčného tímu bolo ocenené.  Ďakujeme hlavne vedeniu školy, ktoré umožňuje pravidelne vydávať Báječného priemyslováka.