Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove konalo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, na ktorej sa pravidelne, a veľmi úspešne, zúčastňujú naši študenti z odboru elektrotechnika. SPŠ v Bardejove v kategórii A žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl reprezentovali Kamil Borovský a Kristián Trucka z III.C triedy. V kategórii B žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl našu školu reprezentoval Peter Kilvády z II.B triedy. Medzi 15 účastníkmi v kategórii A Kamil Borovský obsadil so ziskom 104 bodov pekné 4. miesto, pričom od 3. miesta ho delil jediný bod a od 2. miesta 2 body. Kristián Trucka sa umiestnil na 6. mieste so ziskom 96 bodov. V kategórii B obsadil Peter Kilvády  5. miesto.

Súťaž pozostávala z  teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti súťažiaci riešili test, ktorý obsahoval tridsať otázok z elektroniky a elektrotechniky. Na otázky odpovedali pomocou počítača, pričom správnu odpoveď vyberali zo štyroch možností. V praktickej časti súťažiaci dostali schému zapojenia „elektronického rozhodcu“ a sadu súčiastok. Pomocou počítača museli navrhnúť plošný spoj, vyleptať ho, navŕtať  otvory a prispájkovať súčiastky. Výrobok bolo potrebné v časovom limite 5 hodín nielen zhotoviť, ale aj oživiť a vyskúšať. Hodnotila sa jeho správna funkčnosť, návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.

Všetkým našim súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

Ing. Peter Tkáč