Priemyslovka opäť bodovala na celoštátnej úrovni

IPM STUDENT AWARD 2013

XII. ročník súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl sa uskutočnil 3. – 4. októbra 2013 vo Vyhniach. Do celoslovenského kola súťaže IPM Student Award 2013 postúpilo 10 prác zo stredných škôl. Súťažiaci predviedli svoje práce a porota hodnotila ich originalitu, náročnosť, zložitosť, technické prevedenie a praktické využitie.

Matúš Hažer, študent 3. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy SPŠ Bardejov, získal III. miesto za prácu Striekacia pištoľ. Vypracoval návrh a technické riešenie striekacej pištole formou 3D modelu v programe Pro Engineer Wildfire 4.0.

Pod odborným vedením Ing. Petra Simka študenti SPŠ doteraz na tejto súťaži získali úctyhodné štyri prvé a tri tretie miesta na celoslovenskej úrovni.

Súťaž je jednou zo sprievodných akcií projektu „Zavádzanie grafických systémov do vyučovania stredných odborných škôl.“ Jej cieľom je motivovať žiakov a vyučujúcich, a tým skvalitniť vyučovací proces v CAD grafických systémoch na stredných školách, podporiť prípravu žiakov na úspešný vstup na trh práce.

SPŠ v Bardejove vytvára svojim študentom podmienky pre osobný rozvoj, rast talentov, možnosť konfrontovať výsledky štúdia a svojej snahy so skúsenosťami rovesníkov aj s odborníkmi, aby boli pripravení na konkurenčný boj a po skončení štúdia sa presadili v reálnom živote, v praxi.

-rp-